ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

  1. Загальні положення

1.1. Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення факультетів (інститутів) до студентських гуртожитків здійснюється за погодженням з профспілковим комітетом студентів та студентською радою студмістечка за ордерами (направленнями). При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

1.2. Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити паспорт паспортистові гуртожитку, здати завідуючому гуртожитком (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менш, ніж на місяць вперед. Вона має пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а також по користуванню ліфтами (за їх наявності в гуртожитку), вивчити правила внутрішнього розпорядку, у тому числі порядок виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідуючою гуртожитком (комендантом) і підтверджується особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.

  1. Умови проживання

2.1. Вхід в гуртожиток і вихід з гуртожитку здійснюється виключно при наявності перепустки.

2.2. Мешканцю гуртожитку видається перепустка мешканця.

2.2.1.  Перепустка мешканця є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.2.2.  Перепустка видається на час проживання у гуртожитку на навчальний рік.

2.2.3.  Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.

2.2.4.  Мешканець зобов’язаний слідкувати за справністю та цілісністю перепустки.

2.2.5.  У випадку пошкодження цілісності перепустки, графічного зображення, електронної складової або втрати перепустки, мешканець зобов’язаний в той же день, але не пізніше 16:00 години наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки та оформити нову перепустку.

2.2.6.  При виселені з гуртожитку або від’їзді на канікули мешканець гуртожитку зобов’язаний здати перепустку завідувачу гуртожитком.

2.3. Родичу, який прибув до мешканця гуртожитку видається гостьова перепустка.

2.3.1.  Гостьова перепустка є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3.2.  Гостьова перепустка оформлюється у відділі поселення студмістечка на час перебування гостя у мешканця гуртожитку.

2.3.3.  Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.

2.3.4.  Мешканець гуртожитку зобов’язаний здати гостьову перепустку завідувачу гуртожитком в день виселення гостя, але не пізніше 10:00 години наступного робочого дня. Якщо день виселення гостя припадає на неробочій день, гостьова перепустка здається черговому-контролеру гуртожитку.

2.3.5. У випадку пошкодження цілісності перепустки, електронної складової або втрати перепустки, мешканець, до якого прибув гість, зобов’язаний в той же день, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки, а також, в разі необхідності, поновити її.

2.4. Відвідувачу, який прибув до мешканця гуртожитку видається перепустка відвідувача.

2.4.1.  Перепустка відвідувача є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4.2.  Перепустка відвідувача оформлюється черговим-контролером на прохідній гуртожитку на час перебування відвідувача у мешканця гуртожитку.

2.4.3.  Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.

2.4.4.  Мешканець гуртожитку зобов’язаний вивести відвідувача до 23:00 і здати перепустку відвідувача черговому-контролеру гуртожитку.

2.4.5.  У випадку пошкодження цілісності перепустки, електронної складової або втрати перепустки, мешканець до якого прибув відвідувач, зобов’язаний в той же день, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки, поновити її та повернути на прохідну гуртожитку.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

2.5.1.  Мешканцям даного гуртожитку вільно за пред’явленням перепустки;

2.5.2.  Відвідувачам — з 8:00 до 22:00. При вході до гуртожитку відвідувач залишає черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти гостя, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести гостя при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили гостей. Залишити гуртожиток відвідувачі повинні не пізніше 23:00 год.

2.6. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, визначається відповідальна особа (староста) за виконання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського правил пожежної безпеки.

  1. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

3.1.1. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

3.1.2. Вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

3.1.3. Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;

3.1.4. Через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

3.2.1. Знати і неухильно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

3.2.2. Своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до умов угоди (контракту) на проживання у розмірі встановлених «Положенням про оплату».

3.2.3. Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, блоках та місцях загального користування в них;

3.2.4. Брати участь у роботах громадського характеру (двадцять хвилин на місяць) для прямої користі мешканців гуртожитку та студмістечка;

3.2.5. Дбайливо ставитись до державного майна — приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

3.2.6. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни дверного замка здати відповідний дублікат;

3.2.7. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

3.2.8. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком і студентській раді гуртожитку;

3.2.9. Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства;

3.2.10. Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами. Додаткові електропобутові прилади і радіоапаратура, комп’ютерна та інша техніка мешканців підлягають реєстрації у завідувача гуртожитком;

3.2.11. При закінченні навчання або при достроковому припиненні (розірванні) угоди на проживання в односторонньому порядку здати державне майно, що знаходилось у користуванні і кімнату в охайному та справному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін;

3.2.12. Мешканцям гуртожитку дозволяється тримати домашніх тварин за таких умов:

тварина не віднесена до Переліку порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»;

наявність реєстраційного посвідчення або договору, який посвідчує право власності на тварину;

документу, який посвідчує всі необхідні щеплення для тварини;

письмової згоди всіх мешканців кімнати/блоку;

письмового дозволу завідуючої гуртожитком;

здійснювати вигул та прибирання за твариною у спеціально-відведених місцях.

укладенням додаткової угоди до Угоди (контракту) на проживання.

дотримуватись вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Указу Президента України від 22.03.2001 № 192/2001 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні», рішення Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

за мотивованими та неодноразовими (більше двох) скаргами мешканців гуртожитків та за порушення Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві, що фіксується актом адміністрації чи мешканцями достроково розривається угода на проживання з мешканцем та надається строк для виселення разом із твариною у двотижневий термін.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.3.1. Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу.

3.3.2. Проникати та сприяти проникненню інших осіб до гуртожитку поза межами прохідної.

3.3.3. Передавати перепустку до гуртожитку іншим особам.

3.3.4. Переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з робочих кімнат без дозволу завідувача гуртожитком.

3.3.5. Переробляти і ремонтувати електроустаткування.

3.3.6. Користуватися електроопалювальними приладами та електроплитами в жилих кімнатах.

3.3.7. Вмикати електроприлади потужністю 2кВт і більше, вмикати одночасно в розетки кімнати електроприлади сумарною потужністю 2кВт і більше, вмикати в одну розетку електроприлади сумарною потужністю 2 кВт і більше.

3.3.8. Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку.

3.3.9. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком.

3.3.10. Залишати сторонніх осіб після 23.00 без письмового дозволу директора студмістечка.

3.3.11. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.

3.3.12. Вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, знаходитися в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння.

3.3.13. Зберігати холодну, пневматичну та вогнепальну зброю.

3.3.14. Курити, зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.

3.3.15. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.

3.3.16. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати.

  1. Заохочення і стягнення

4.1. За активну участь у культурно-масових заходах, роботах з підтримання належного стану кімнати, гуртожитку та прилеглої території, мешканці гуртожитку можуть бути заохочені.

4.2. За порушення » Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського» а також за вчинки, не сумісні зі званням студента, на мешканців накладаються такі стягнення:

— зауваження;

— догана;

— непоселення до гуртожитку на наступний навчальний рік;

— розірвання угоди (контракту) на проживання;

— відрахування з університету.

4.3. Заохочення і стягнення стосовно мешканців гуртожитку у встановленому порядку виносяться проректором з науково-педагогічної роботи, деканом факультету (директором інститут ту), директором студмістечка, студентською радою студмістечка, студентською радою гуртожитку за погодженням з профспілковим комітетом студентів.

 

 

Директор студмістечка                                                      Олексій ЦАРЕНОК

 

 

Рекомендації щодо безпеки проживання у Студмістечку

 

Не залишайте відчиненими двері кімнат, блоків та вікна, навіть на незначний час.

Не зберігайте цінні речі у кімнатах гуртожитків, користуйтесь камерою схову.

Встановлюйте власне чергування, особливо в години коли всі знаходяться на масових заходах (дні факультету, інститут тощо), під час занять.

Не привертайте увагу до Ваших цінних речей (мобільних телефонів, прикрас тощо), не передавайте їх незнайомим особам.

Не запрошуйте незнайомих осіб до гуртожитку та не вступайте з ними в контакт на вулиці. Не сідайте у автомобілі до незнайомих осіб.

Залишайтесь у гуртожитку у темний час доби, у виняткових випадках в темний час доби пересувайтесь групами не менше двох-трьох осіб освітленими вулицями.

Не знаходьтеся та не ходіть безпосередньо під вікнами будинків.

Про будь-які випадки спроби заволодіти Вашим майном або якщо Ви стали свідком чи учасником правопорушення негайно повідомляйте правоохоронні органи за телефонами: 102 – поліція, 204-95-62 – черговий департаменту безпеки університету або на вахту гуртожитку для виклику наряду.

При виникненні конфліктних ситуацій в гуртожитку звертайтесь до адміністрації гуртожитку, студентської ради гуртожитку.

Знаходячись за межами гуртожитку завжди майте при собі документ, що посвідчує особу.

При перших симптомах хвороби звертайтесь до лікаря, доводьте до відома представників адміністрації і батьків.

Для уникнення нещасних випадків не сидіть на підвіконні в кімнаті.

При виникненні соціально-психологічних проблем звертайтеся до соціального працівника-вихователя Вашого гуртожитку.

 

«Ознайомлений»

 

Мешканець          ____________________________(__________________________)