Алгоритми поселення на 2022/2023 н.р.

Інструкція з поселення до гуртожитків для 1 курсу бакалаврату

Інструкція з поселення до гуртожитків для студентів 1 курсу (КВОТА 2)

Інструкція з поселення до гуртожитків для 1 курсу магістратури (в процесі написання)

Поселення іногородніх студентів 2-4 курсів бакалаврату та 2 курсу магістратури

 

 

Графік поселення студентів 1 курсу бакалаврату

Бюджет

Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут (НН ВПІ)
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій (НН ІАТ)
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ)
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ)
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (НН ІМЗ)
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу (НН ІПСА)
Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем (НН ІТС)
Навчально-науковий механiко-машинобудiвний iнститут (НН ММІ)
Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут (НН ФТІ)

Інженерно-хiмiчний факультет (ІХФ)
Приладобудiвний факультет (ПБФ)
Радiотехнiчний факультет (РТФ)
Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки (ФБТ)
Факультет електроенерготехнiки та автоматики (ФЕА)
Факультет електронiки (ФЕЛ)
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки (ФІОТ)
Факультет лiнгвiстики (ФЛ)
Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)
Факультет соціології і права (ФСП)
Факультет прикладної математики (ФПМ)
Фiзико-математичний факультет (ФМФ)
Хiмiко-технологiчний факультет (ХТФ)

Контракт

Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут (НН ВПІ)
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ)
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу (НН ІПСА)
Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем (НН ІТС)
Навчально-науковий механiко-машинобудiвний iнститут (НН ММІ)

Інженерно-хiмiчний факультет (ІХФ)
Приладобудiвний факультет (ПБФ)
Радiотехнiчний факультет (РТФ)
Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки (ФБТ)
Факультет електроенерготехнiки та автоматики (ФЕА)
Факультет електронiки (ФЕЛ)
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки (ФІОТ)
Факультет лiнгвiстики (ФЛ)
Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)
Факультет соціології і права (ФСП)
Факультет прикладної математики (ФПМ)