Угода №___________________

на проживання в гуртожитку Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського

на 2017/2018 навчальний рік

 

м. Київ                                        «_____«___________________ 201   р.

 

Ця угода (далі — Договір) укладена згідно з вимогами чинного законодавства України, Положення про студмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського, наказу ректора № 1-199 від 13.06.2017р. між Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (далі — Університет), в особі директора студмістечка Іщенка О.А., який діє на підставі Доручення ректора № 47 від 26.12.2016р., з однієї сторони, та

____________________________________________________________

(П.І.Б.)

____________________________________________________________ (студент, аспірант, докторант, стажист  чи  слухач ПВІ) ____________________________________________________________

(факультет/інститут, група, курс)

___________________________________________________________,

наймач (далі – мешканець) з другої сторони.

 1. Права сторін
  • 1. Права Університету визначаються чинним законодавством України.
  • 2. Університет має право:
   • 2.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього Договору, Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, виконання інших чинних нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням мешканця.
   • 2.2. Достроково припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем умов Договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, норм чинного законодавства України, які визначають обов’язки наймача, мешканця.
   • 2.3. Протягом дії Договору змінювати розмір плати за проживання і пов’язані з проживанням послуги в односторонньому порядку у зв’язку з централізованою зміною цін і тарифів, нормативно-правових актів України або затвердженням нового Положенням про оплату.
   • 2.4. Скласти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи інвентарю та отримати відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України.
   • 2.5. Права мешканця визначаються цим Договором, Правилами внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • 3. Мешканець гуртожитку має право:
   • 3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків Університету, визначених цим Договором.
   • 3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.
   • 3.3. Достроково припинити дію Договору у встановленому порядку.
 1. Обов’язки Університету
  • 1. Встановленим порядком надати на строк (п. 5.1.) ліжко-місце в гуртожитку №_______________ у кімнаті №______________________.
  • 2. Видати мешканцю перепустку до гуртожитку на термін дії Договору.
  • 3. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та м’яким інвентарем згідно акту приймання-передачі (Додаток 1). Забезпечити водо-, електро-, теплопостачання, за умови, що гуртожиток газифіковано, газопостачання.
  • 4. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які разом з ним проживають або запрошені ним. Виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж здійснюється згідно з планом ремонтних робіт на поточний рік.
  • 5. Провести інструктаж (п.3.1.4.).
  • 6. Надати перепустку для входу до гуртожитку.
 2. Обов’язки мешканця гуртожитку
  • 1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:
   • 1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.
   • 1.2. Сплачувати через банківські установи з дати поселення по дату виселення за проживання відповідно до діючого Положення про оплату, але не менш ніж на місяць вперед. У випадку змін умов проживання, наприклад, вибуття чи вселення одного зі співмешканців тощо, вартість проживання змінюються пропорційно кількості студентів, що мешкають у кімнаті.
   • 1.3. У випадку, коли мешканець бажає встановити у кімнаті, що не обладнана електролічильником, додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачено проектно-розрахунковими нормами, мешканець зобов’язаний отримати дозвіл завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка на встановлення та окремо відшкодовувати Університету за додатково спожиту цими пристроями електроенергію згідно з актом (Додаток 2).
   • 1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, правила пожежної безпеки, правила з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням, правила користування ліфтами.
   • 1.5. Пройти медичний огляд у студентській поліклініці Університету.
   • 1.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання здати завідуючому гуртожитком ордер на проживання в гуртожитку.
   • 1.7. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка своєчасно (протягом двох робочих днів) здати відповідний дублікат.
   • 1.8. У випадку, коли кімната обладнана віконними решітками, мешканці кімнати зобов’язані забезпечити збереження у непошкодженому вигляді конверту з ключем від замку і самого замку, що замикає віконні решітки.
   • 1.9. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням перепустки встановленого адміністрацією студмістечка зразка.
   • 1.10. При запрошенні відвідувача до гуртожитку особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документ, що посвідчує особу (відвідувача), а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 23.00 години.
   • 1.11. Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у п. 7.2, а також пред’являти документ, що засвідчує право на проживання в даному гуртожитку.
   • 1.12. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі Університету, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.
   • 1.13. Своєчасно подавати письмові заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів у відповідних реєстраційних журналах.
   • 1.14. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.
   • 1.15. Брати участь благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків, а також у дрібних роботах громадського характеру для прямої користі мешканців гуртожитку, в т.ч. у проведенні санітарних днів. За рішенням конференції студентів студмістечка 2 години протягом кожного місяця.
   • 1.16. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком.
   • 1.17. При закінченні навчання, при достроковому припиненні дії Договору знятися з реєстрації місця проживання у гуртожитку, здати майно, інвентар, що знаходилось у користуванні, ключі, перепустку, кімнату у придатному для проживання стані, оформити належним чином і здати обхідний лист та виселитися з гуртожитку протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.
 1. Мешканцю гуртожитку забороняється:
  • 1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, своєму життю та здоров’ю або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.
  • 2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої, електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами без дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.
   • 3. Курити, зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.
  • 4. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та токсичні речовини, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і тютюновмісних речовин, знаходитись в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
  • 5. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.
  • 6. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
  • 7. Проводити масові заходи в гуртожитку та на прилеглій території до гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.
  • 8. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22:00 до 08:00 години.
  • 9. Залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу директора Студмістечка.
  • 10. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
  • 11. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.
  • 12. Наклеювати на стіни і двері плакати, оголошення і т.п.
  • 13. Передавати перепустку до гуртожитку, ключі від кімнати та блоку іншим особам.
 2. Строк дії Договору
  • 1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчального року відповідно до графіка навчального процесу, а в частині відшкодування збитків до моменту повного виконання мешканцем своїх зобов’язань.
  • 2. Дія Договору достроково припиняється:
   • 2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим Договором.
   • 2.2. У випадку відрахування мешканця з КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   • 2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.
   • 2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших правил.
   • 2.5. За станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у разі відмови пройти медичний огляд у поліклініці Університету та обстеження на предмет відсутності хвороб.
   • 2.6. При несплаті за проживання та/або послуги, пов’язані з проживанням понад 3-х місяців чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої електроспоживання.
   • 2.7. У випадку скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину.
   • 2.8. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.
   • 2.9. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати гуртожитку.
   • 2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.
   • 2.11. Якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 7.1.
   • 2.12. За невиконання інших умов цього Договору.
   • 2.13. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою письмовою заявою після погашення ним боргу за фактичне проживання в гуртожитку.
 1. Відповідальність сторін
  • 1. 3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • 2. Університет не несе відповідальність за збереження майна мешканця гуртожитку, крім майна, переданого до камери схову.
  • 3. 3а порушення умов цього Договору, в т.ч. у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 5.2. Договору, Університет має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей Договір без надання іншого житлового приміщення та (або) відмовити в укладанні Договору на проживання у наступному періоді (навчальному році).
  • 4. У разі заподіяння збитків майну Університету: житловим приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі Університету, чи третім особам, мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не позбавляє права Університет додатково застосувати п. 6.3. Договору.
 2. Додаткові положення
  • 1. Даний Договір є дійсний при фактичному проживанні мешканця гуртожитку на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку більше ніж 30 календарних днів, на підставі акту адміністрації, даний Договір достроково припиняється (розривається) Університетом в односторонньому порядку.
  • 2. Контроль за дотриманням виконання умов Договору здійснюють члени координаційної ради гуртожитку, завідувач гуртожитком, директор Студмістечка, його заступники, уповноважені ними особи, керівництво факультету (інституту), представники студентської ради гуртожитку, Студмістечка, профкому студентів, співробітники департаменту безпеки або (та) члени громадських формувань (дружини гуртожитку).
  • 3. Дострокове припинення, розірвання Договору означає втрату права на проживання у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний звільнити кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар. Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку.
  • 4. Мешканець, який виконує всі зобов’язання, має переважне право на укладання нового Договору на проживання (надання ліжко-місця) на новий строк за умови продовження навчання в університеті на денній формі, крім другої освіти та крім поновлення на контрактну форму навчання.
  • 5. Мешканець, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» надає Університету згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством.
  • 6. Укладення цього Договору не створює для мешканця будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце, крім права користування протягом строку, визначеного п. 5.1.
  • 7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
  • 8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Доповнення до Договору у письмовій формі. Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови Договору, вона зобов’язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
  • 9. Договір укладається у 2-х примірниках – по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

 1.  Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити
Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Мешканець
Адреса: Україна, Київ, 03056, пр-т Перемоги, 37

ІПН 020709226587

Р/р 31254289213853 в ДКСУ м. Києва

Код банку 820172

Код ЄДРПОУ 02070921

Призначення платежу: для студмістечка, бал. № 538

П.І.Б. ______________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт: серія ___________ №_________________________________

Ким і коли виданий__________________________________________

___________________________________________________________

Адреса місця постійної реєстрації (проживання): _________________
___________________________________________________________

(індекс, область, район,  місто ,село,  вулиця, будинок, квартира)

Директор

____________________________О.А. Іщенко

Ідентифікаційний номер ______________________________________

 

______________________________(____________________)
                  (особистий підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

 

 

З Правилами внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про оплату, графіком навчального процесу, правилами пожежної безпеки, правилами користування електричним і газовим обладнанням, правилами користування ліфтами ознайомлений, інструктаж пройшов, зобов’язуюсь виконувати.

 

Мешканець

__________________________(____________________)

Додаток № 1

до Угоди на проживання в гуртожитку

 

Акт приймання-передачі майна кімнати (блоку), твердого та м’якого інвентарю

м. Київ                                                                                        «____» ______________ 201   року

 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, в особі директора студмістечка Іщенка О.А., який діє на підставі Доручення ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 47 від 26.12.2016р. передає, а мешканець гуртожитку приймає:

 

Майно кімнати (блоку) Інвентар
№ п/п Найменування Кількість(шт.) Стан

(задовільний

/новий/інше)

№ п/п Найменування Кількість (шт.) Стан

(задовільний

/новий/інше)

1. Загальний стан кімнати (стіни, підлога, стеля, штукатурка , побілка, фарбування тощо) Твердий інвентар
Електротехнічне обладнання кімнати (блоку) 1. Ліжко або ліжко-місце у 2-х ярусному ліжку 1
1. Люстра 2. Тумбочка
2. Вмикач 3. Стілець (табурет)
3. Розетка М’який інвентар
Сантехнічне обладнання кімнати (блоку) 1. Ковдра
1. Умивальник 2. Подушка
2. Унітаз 3. Наволочка для подушки
3. Ванна 4. Простирадло
4. Змішувач 5. Покривало
Інше майно кімнати (блоку) 6. Матрац
1. Замок 7. Наматрацник
2. Двері 8. Рушник
3. Вікна 9. Штора
4. Карниз Інше
5. Стіл обідній
6. Стіл учнівський
7. Шафа
8. Поличка книжкова

 

Директор

Мешканець

(за майно кімнати (блоку) та інвентар)

_________________________________О.А. Іщенко

___________________________(____________________)

 

Додаток № 2

до Угоди на проживання в гуртожитку

Акт встановлення мешканцем гуртожитку додаткового електричного обладнання і пристроїв електроспоживання, часткове відшкодування за використання яких здійснюється додатково

м. Київ                                                                                                                                                                       «____» ______________ 201   року

 

Мешканцем гуртожитку додатково встановлено та підлягає щомісячному частковому відшкодуванню (оплаті):

№ п/п Назва електричного обладнання і пристроїв електроспоживання Кількість (шт.) Вартість на місяць в грн., з розрахунку 1кВт – 0,9 грн. (у випадку змін тарифів на електроенергію вартість змінюється без попередження пропорційно)
1. Телевізор, DVD плейєр 6,05 грн.
2. Електрочайник 9,18 грн.
3. Сателітна антена 1,70 грн.
4. Холодильник 27,00 грн.
5. НВЧ піч 10,13 грн.
6. Пилосос 1,21 грн.
7. Комп’ютер з ЕПТ монітором 41,85 грн.
8. Комп’ютер з РК монітором 33,49 грн.
9. Портативний комп’ютер 14,58 грн.
10. Принтер 5,04 грн.
11. БФП, копіювальний апарат 8,24 грн.
12. Мультиварка, хлібопіч 18,91 грн.
13.
14.
Разом:

 

 

Директор                                                                                                                             Мешканець

_________________________________О.А. Іщенко                                        ___________________________(____________________)


ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 1. Загальні положення
  • Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення факультетів (інсти­тутів) до студентських гуртожитків здійснюється за погодженням з профспілковим комітетом студентів та студентською радою студмістечка за ордерами (направленнями). При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.
  • Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити паспорт паспо­ртистові гуртожитку, здати завідуючому гуртожитком (коменданту) ордер на право зайняти міс­це в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менш, ніж на місяць вперед. Вона має пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових прила­дів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а також по користуванню ліфтами (за їх наявності в гуртожитку), вивчити правила внутрішнього розпорядку, у тому числі порядок виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідуючою гуртожитком (комендантом) і підтверджується особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.
 2. Умови проживання
  • Вхід в гуртожиток і вихід з гуртожитку здійснюється виключно при наявності перепустки.
  • Мешканцю гуртожитку видається перепустка мешканця.
   • Перепустка мешканця є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   • Перепустка видається на час проживання у гуртожитку на навчальний рік.
   • Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.
   • Мешканець зобов’язаний слідкувати за справністю та цілісністю перепустки.
   • У випадку пошкодження цілісності перепустки, графічного зображення, електронної складової або втрати перепустки, мешканець зобов’язаний в той же день, але не пізніше 16:00 години наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки та оформити нову перепустку.
   • При виселені з гуртожитку або від’їзді на канікули мешканець гуртожитку зобов’язаний здати перепустку завідувачу гуртожитком.
  • Родичу, який прибув до мешканця гуртожитку видається гостьова перепустка.
   • Гостьова перепустка є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   • Гостьова перепустка оформлюється у відділі поселення студмістечка на час перебування гостя у мешканця гуртожитку.
   • Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.
   • Мешканець гуртожитку зобов’язаний здати гостьову перепустку завідувачу гуртожитком в день виселення гостя, але не пізніше 10:00 години наступного робочого дня. Якщо день виселення гостя припадає на неробочій день, гостьова перепустка здається черговому-контролеру гуртожитку.
   • У випадку пошкодження цілісності перепустки, електронної складової або втрати перепустки, мешканець, до якого прибув гість, зобов’язаний в той же день, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки, а також, в разі необхідності, поновити її.
  • Відвідувачу, який прибув до мешканця гуртожитку видається перепустка відвідувача.
   • Перепустка відвідувача є власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського.
   • Перепустка відвідувача оформлюється черговим-контролером на прохідній гуртожитку на час перебування відвідувача у мешканця гуртожитку.
   • Забороняється передавати в користування перепустку іншим особам.
   • Мешканець гуртожитку зобов’язаний вивести відвідувача до 23:00 і здати перепустку відвідувача черговому-контролеру гуртожитку.
   • У випадку пошкодження цілісності перепустки, електронної складової або втрати перепустки, мешканець до якого прибув відвідувач, зобов’язаний в той же день, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня, компенсувати університету вартість перепустки, поновити її та повернути на прохідну гуртожитку.
  • Вхід до гуртожитку дозволяється:
   • Мешканцям даного гуртожитку вільно за пред’явленням перепустки;
   • З 01.00 до 06.00 із записом до спеціального журналу з подальшим розглядом на засіданні Координаційної ради, комісії з поселення факультету/інституту або студентської ради гуртожитку причин пізнього приходу до гуртожитку та вжиттям відповідних заходів;
   • Відвідувачам — з 8:00 до 22:00. При вході до гуртожитку відвідувач залишає черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти гостя, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести гостя при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили гостей. Залишити гуртожиток відвідувачі повинні не пізніше 23:00 години.

2.6. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, визначається відповідальна особа (староста) за виконання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, правил пожежної безпеки.

 1. Права і обов’язки мешканців гуртожитку
  • Мешканці гуртожитку мають право:
   • Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
   • Вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
   • Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
   • Через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуго­вуючого персоналу тощо.
  • Мешканці гуртожитку зобов’язані:
   • Знати і неухильно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
   • Своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до Положення про оплату;
   • Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, блоках та місцях загального користування в них;
   • Брати участь у роботах громадського характеру (дві години на місяць) для прямої користі мешканців гуртожитку та студмістечка;
   • Дбайливо ставитись до державного майна — приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
   • Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни дверного замка здати відповідний дублікат;
   • Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
   • Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком і студентській раді гуртожитку;
   • Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства;
   • Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами. Додаткові електропобутові прилади і радіоапаратура, комп’ютерна та інша техніка мешканців підлягають реєстрації у завідувача гуртожитком;
   • При закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати державне майно, що знаходилось у користуванні і кімнату в охайному та справному стані та виселитися з гуртожитку в 2-тижневий термін з дати виходу наказу або розпорядження;
  • Мешканцям гуртожитку забороняється:
   • Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу.
   • Проникати та сприяти проникненню інших осіб до гуртожитку поза межами прохідної.
   • Передавати перепустку до гуртожитку іншим особам.
   • Переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з робочих кімнат без дозволу завідувача гуртожитком.
   • Переробляти і ремонтувати електроустаткування.
   • Користуватися електроопалювальними приладами та електроплитами в жилих кімнатах.
   • Вмикати електроприлади потужністю 2кВт і більше, вмикати одночасно в розетки кімнати електроприлади сумарною потужністю 2кВт і більше, вмикати в одну розетку електроприлади сумарною потужністю 2 кВт і більше.
   • Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку.
   • Проводити масові заходи в гуртожитку та на прилеглій території без письмового дозволу завідувача гуртожитком.
   • Залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу директора студмістечка.
   • Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.
   • Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та токсичні речовини, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і тютюновмісних речовин, знаходитися в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
   • Організовувати та брати участь у азартних іграх.
   • Зберігати холодну, пневматичну та вогнепальну зброю.
   • Курити.
   • Порушувати тишу з 22:00 до 08:00 години.
   • Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати.
   • Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
 1. Заохочення і стягнення
  • За активну участь у культурно-масових заходах, роботах з підтримання належного ста­ну кімнати, гуртожитку та прилеглої території, мешканці гуртожитку можуть бути заохочені.
  • За порушення Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також за вчинки, не сумісні зі званням студента, на мешканців накладаються такі стягнення:
 • зауваження;
 • догана;
 • непоселення до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання угоди (контракту) на проживання;
 • відрахування з університету.

4.3.   Заохочення і стягнення стосовно мешканців гуртожитку у встановленому порядку виносяться проректором з науково-педагогічної роботи, деканом факультету (директором інституту), директором студмістечка, студентською радою студмістечка, студентською радою гуртожитку за погодженням з профспілковим комітетом студентів.

 

 

Директор студмістечка                                                  О.А. Іщенко

 

 

 

Рекомендації щодо безпеки проживання у Студмістечку

 

 

 1. Не залишайте відчиненими двері кімнат, блоків та вікна, навіть на незначний час.
 2. Не зберігайте цінні речі у кімнатах гуртожитків, користуйтесь камерою схову.
 3. Встановлюйте власне чергування, особливо в години коли всі знаходяться на масових заходах (дні факультету, інститут тощо), під час занять.
 4. Не привертайте увагу до Ваших цінних речей (мобільних телефонів, прикрас тощо), не передавайте їх незнайомим особам.
 5. Не запрошуйте незнайомих осіб до гуртожитку та не вступайте з ними в контакт на вулиці. Не сідайте у автомобілі до незнайомих осіб.
 6. Залишайтесь у гуртожитку у темний час доби, у виняткових випадках в темний час доби пересувайтесь групами не менше двох-трьох осіб освітленими вулицями.
 7. Не знаходьтеся та не ходіть безпосередньо під вікнами будинків.
 8. Про будь-які випадки спроби заволодіти Вашим майном або якщо Ви стали свідком чи учасником правопорушення негайно повідомляйте правоохоронні органи за телефонами: 102 – поліція, 204-95-62 – черговий департаменту безпеки університету або на вахту гуртожитку для виклику наряду.
 9. При виникненні конфліктних ситуацій в гуртожитку звертайтесь до адміністрації гуртожитку, студентської ради гуртожитку.
 10. Знаходячись за межами гуртожитку завжди майте при собі документ, що посвідчує особу.
 11. При перших симптомах хвороби звертайтесь до лікаря, ставте до відома представників адміністрації, батьків.
 12. Для уникнення нещасних випадків не сидіть на підвіконні в кімнаті.
 13. При виникненні соціально-психологічних проблем звертайтеся до соціального працівника-вихователя Вашого гуртожитку.

 

«Ознайомлений»

 

Мешканець                      ____________________________(____________________)